Dňa 30.10.2017 v čase 18.03 hod. (návrat z predchádzajúceho výjazdu - Kotešová salaš) sme hlásili na KOS udalosť ( zatopená cesta č.507) začiatok Kotešovej smer od Bytče. Nakoľko tam jednotka DHZ Bytča zasahovala

aj predchádzajúci deň a voda stekala už k rodinným domom padlo rozhodnutie odčerpať vodu zo zaplavenej cesty do poľa za pomoci plávajúceho čerpadla. Technika 1 ks CAS 15 Iveco Daily, jednotka v počte 1+3. Ukončenie zásahu 19.50 hod. Návrat na hasičskú zbrojnicu 19.53 hod.