Zlatá prilba Ladislava Tomboru

Organizovanie súťaže o PAMÄTNÁ ZLATÚ PRILBU zakladateľa hasičského zboru v Bytči Ladislava Tomboru, prebieha nepretržite od roku 1975. V roku 1975 sa konal prvý ročník súťaže v súvislosti s oslavami 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Bytči. 

Miesto konania súťaže sa viackrát menilo. Súťaž sa spočiatku organizovala na Námestí Slovenskej republiky pred budovou, v ktorej v súčasností sídli Slovenská sporiteľňa, pričom zaujímavosťou bolo, že sa voda „ťahala“ s gumového člna (viď fotografie). Ďalším miestom organizovania bol priestor pri Detskom domove (viď fotografie). V 90. rokov až do roku 2008 sa súťaž konala na Sládkovičovej ulici pri Poliklinike. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti súťažiacich bola súťaž od roku 2009 (34. ročníka) presťahovaná do areálu bytčianskeho futbalového štadióna na trávnatý povrch, kde sa koná do dnes (2013).

Počas trvania súťaže došlo k viacerým úpravám pravidiel. Od roku 2012 sa súťaž o PAMÄTNÁ ZLATÚ PRILBU zároveň stala aj súťažou severoslovenskej hasičskej ligy.

Súťaž sa tradične konala prvú augustovú nedeľu, no keďže sa od roku 2012 stala súťažou severoslovenskej hasičskej ligy, tak dátum konania sa bude pravdepodobne každoročne meniť. Do roku 2005 sa súťaže zúčastnilo celkovo 729 družstiev a z toho 556 mužských, 87 ženských a 86 dorasteneckých.

Súťaž o PAMÄTNÁ ZLATÚ PRILBU sa vždy tešila z veľkej návštevnosti a organizátori súťaže dúfajú, že sa vždy aj bude.

 

Showlist data is not configured
 

Dobrovoľný hasičský zbor v Bytči organizuje dňa 20.7.2013 (sobota) 6.kolo severoslovenskej hasičskej ligy a taktiež 2.kolo detskej hasičskej ligy.

 

Tomborovo hasičské srdce muselo zaplesať

Športový areál v Bytči uplynulú sobotu opäť ožil. Privítal totiž dobrovoľných hasičov z celého kraja, ktorí nelenili a stretli sa na 37. ročníku tradičnej súťaže o Zlatú prilbu zakladateľa DHZ Ladislava Tomboru. Podujatie bolo po prvý krát zaradené i do pelotónu Severoslovenskej hasičskej ligy.

135 rokov od založenia DHZ Veľká Bytča

135 rokov od založenia DHZ Veľká BytčaStiahni si brožúrku o histórii a súčasnosti hasičského dobrovoľníctva vo Veľkej Bytči vydanú z príležitosti 135. výročia vzniku dobrovoľného hasičského zboru.

Stiahni si...

Go to top