Z dejín hasičstva

Zakladateľ dobrovoľného hasičského spolku v Bytči bolo v roku 1875 lekárnik Ladislav Tombor. V bytčianskej cirkevnej matrike čítame, že 17. decembra 1841 bol pokrstený Ladislav Štefan Viktor Tombor, syn urodzeného pána Ľudovíta Tombora a urodzenej panej Vincencie Laščincovej. Krstnými rodičmi boli miestni zemania Pavol Urbanovský a Mária Girsíková. Ladislav pochádzal 

sv. Vavřinec Laurentius, diaconus et m. Romæ 10. srpna, svátek Postavení: jáhen, mučedník Úmrtí: 258 Patron: archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, hasičů, duší v očistci; Španělska, města Říma a Florencie Atributy: almužna,bičování, jáhenská dalmatika, palma, rošt, sokol ŽIVOTOPIS Španěl, přijatý Sixtem II. do počtu sedmi římských jáhnů, měl krom jiných služeb za úkol i péči o chudé, nemocné a byl správcem církevního jmění.

Svätého Floriána (Florianus, m. Lauriaci) si ako katolíckeho mučeníka pripomínajú 4. mája všetci hasiči, hrnčiari, hutníci, kováči, kominári, pivári, pekári, truhlári, murári a baníci, ktorých je patrónom. Oslavovaný je najmä v Hornom Rakúsku, v Krakove a vlastne v celom Poľsku i v niektorých obciach na Slovensku a v Českej republike.

Oslavovaný je najmä ako ochranca proti suchu, ohňu, povodniam a neúrode, pričom je v ľudovej tvorivosti najčastejšie zobrazovaný spolu s brnením, domom, hrncom, kameňom, mlynským kameňom, koruhvou, korunou, krížom, mečom, ohňom, plameňom, požiarom, orlom, práporom na kopiji, riekou, vedrom, vodou či vojakmi.

Najstaršie stopy organizovaného boja proti požiarom a opis hasenia požiarov možno nájsť u všetkých kultúrnych národov už v staroveku. Staroveké štáty mali organizovanú ochranu pred ohňom a jej úlohou bolo starať sa o bezpečnosť a majetok občanov.

Práve k starovekému Grécku sa viaže vynález prvej striekačky, ktorú skonštruoval slávny matematik Ktésibios.

V stredoveku sa požiarna ochrana rozvíjala veľmi pomaly. Feudáli sa nestarali o požiarnu ochranu miest a obcí. O požiare však núdza nebola. Hasenie a spoluúčinkovanie pri hasení ohňa sa preto v stredoveku a nasledujúcich storočiach stalo všeobecnou občianskou povinnosťou.

sv. Agáta Agatha, virgo et m. Catanæ. 5. února, památka Postavení: panna a mučednice Úmrtí: ca. 251 Patron: Katánie, horníků, kojných, pastýřek, tkalců a zlatníků. Ochránkyně proti ohni, výbuchu sopky, zemětřesení. Vzývána i proti rakovině prsu. Atributy: hranice, kleště, mísa, ňadra, nůžky, pochodeň , roh, uhlí ŽIVOTOPIS Narodila se na Sicilii v zámožné rodině. Císařský náměstek Quintianus v době pronásledování křesťanů chtěl získat ji i její majetek. Veškeré jeho úsilí, aby odpadla od Krista, bylo marné. Její srdce zůstalo neporušené a pevná mysl se nedala oblomit ani pozdějším hrozným mučením, při kterém její tělo nejkrutějším způsobem zohavili. Při mučení zemřela. ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI LEPŠÍ TRPĚT S KRISTEM, NEŽ SE RADOVAT BEZ NĚJ Máme před sebou světici patřící k těm s nejrozšířenější úctou už v nejstarších dobách.

135 rokov od založenia DHZ Veľká Bytča

135 rokov od založenia DHZ Veľká BytčaStiahni si brožúrku o histórii a súčasnosti hasičského dobrovoľníctva vo Veľkej Bytči vydanú z príležitosti 135. výročia vzniku dobrovoľného hasičského zboru.

Stiahni si...

Go to top